top of page

Kvaliteta u funkciji zaštite potrošača

Updated: Sep 1, 2022

Piše: Vinko M. Ćuro, ekonomist i poduzetnik ¹

UVOD

Zašto "štitimo" potrošače? I od koga, odnosno od čega? Od kako je tržišta, marketinga, trgovine, prodaje, kupovine, trgovaca i kupaca odnosno potrošača, od tada postoji i neki oblik zaštite potrošača. Koliko je poznato, ne zaštita u konvencionalnom obliku, ali neka vrsta zaštite potrošača uvijek je postojala.


Prethodno ćemo podsjetiti da je potrošač svaka fizička osoba koja na tržištu u osobne i nekomercijalne svrhe pribavlja robe i usluge.ZAŠTITA POTROŠAČA, ADEKVATNIM ZAKONOM

Danas, logično je ali i za očekivati, potrošači štite sami sebe, ali štiti ih i sistem. Sistem koji je, moglo bi se reći, izgrađen spletom tržišnih okolnosti. Na interaktivnom tržištu imamo više strana. Proizvođače, dobavljače, trgovce, marketare, državu i njene brojne institucije... te, naposlijetku, i kupce odnosno potrošače. U takvomu interaktivnom i interesnom okružju, u kojemu svi imaju određena prava ali i obveze, logično je, čak i da nema namjere (a počesto je, na žalost, ima), da ima propusta jednih prema drugima. Da ima pogrešaka, nekvalitete, felera, krađe...


Naravno, uz opću politiku zaštite potrošača, najpozvanija i najodgovornija da pravno uredi takvo interaktivno i interesno okružje, kako bi svi dionici u njemu (koliko - toliko) bili zadovolj(e)ni, je - Država. Država je jedina koja ima sve poluge ali i (ustavnu i svaku drugu) odgovornost da uvede pravila igre te da nadzire da se ona poštuju u praksi. Ako je Država bila inertna, ako joj je trebalo mnogo više vremena od realnog da prepozna svoju ulogu i zadaću te da preduzme neophodne korake (da uredi tržište), često su tu, kao svjetionici nade, bile nevladine organizacije i mediji, da podsjete, da iniciraju, da traže i, naposlijetku, da zahtijevaju od Države da napravi prvi korak... pa drugi... pa treći... naposlijetku sistem... kojega će nazvati zakonom. Zakon o zaštiti potrošača! Pa, vrlo često, niti to nije (bilo) dovoljno!? Poznato je da je svaki zakon "mrtvo slovo na papiru" ako ga se u praksi dosljedno ne provodi. Stoga je uloga Države nastavljena.


Država je morala izgraditi cijeli jedan sistem, dobro uvezani i dobro iskoordinirani sistem u kojemu će doneseni zakon egzistirati, kako bi on (zakon) uopće imao smisla. Kako bi, ne samo opravdao svoju svrhu i cilj, nego kako bi tržište držao uređenim odnosno kako bi potrošači doista bili zaštićeni od raznih slučajnih ili namjernih prijevarnih radnji. Kako u Hrvatskoj, tako i u drugim državama u okruženju i u EU, zaštita potrošača uređena je zakonima prisilne prirode koji su uglavnom usmjereni ka zaštiti slabije strane, a u odnosu trgovac-potrošač – to je: potrošač. Zakon je trebalo inkomporirati u sve segmente tržišnog života (oživotvoriti ga); trebalo je uvesti sistem kontrole nad njegovim provođenjem odnosno poštivanjem; trebalo je definirati i organizirati represivni aparat (inspekcije, kazne za neposlušne...); trebalo je osmisliti i oživotvoriti sistem i metodologiju praćenja rezultata njegove primjene te, temeljem opsežnih zapažanja, konstantno ga unaprjeđivati; trebalo je učiniti zaista mnogo toga u jednom multidisciplinarnom i interdisciplinarnom okružju - da "sve štima". I zaista, da li štima?!?

Hrvatska, slično kao i sve zemlje u široj regiji - nastale iz socijalističkog okruženja i dogovorne ekonomije, prvi Zakon o zaštiti potrošača donijela je relativno rano u odnosu na period tranzicije iz socijalističkog u kapitalističko društvo, iz dogovorne u tržišnu ekonomiju (dok se zaštita potrošača u EU/EEZ razvija u posljednjih 45 godina). Od tada do danas (2021.g.), Zakon o zaštiti potrošača u RH doživio je nekoliko izmjena i dopuna. Izmjene i dopune inicirane su temeljem zapažanja nadležnih organa i institucija (što im, uz ostalo, i jeste posao); temeljem inicijativa nevladinih organizacija (ne samo onih koje se bave zaštitom potrošača); prijedlozima "zaštitnika građana" ili ti pravobranitelja; kazivanjima medija o nelogičnim i nepoštenim tržišnim događanjima; inicirane su i, dakako, žalbama građana - potrošača... kao i nelogičnim (čitaj nepravednim) presudama sudova u sporovima tržišnih aktera (!?!), jer znamo da počesto nešto jeste pravično – ali nije i pravedno. Dakle, možemo nedvojbeno zaključiti da je Zakon o zaštiti potrošača i cijeli taj sistem kojega on (pokušava) regulira(ti) dosta "živ" i složen. Živ je i složen onoliko koliko je složena materija tržišta, njegova razvoja i njegova opstanka. Uz to, nužno je naglasiti da je Zakon o zaštiti potrošača u Hrvatskoj usklađen na razini EU pa ga se trenutačno jedinstveno primjenjuje za tržište od 500 milijuna potrošača. Vrijedno je potcrtati trajnu ideju da je zaštita potrošača horizontalna politika Europske unije. Ovdje se vraćamo na krucijalno pitanje s početka ovoga teksta: Zašto "štitimo" potrošače? I od koga, odnosno od čega?


UGROŽENOST POTROŠAČA


Potrošači su danas, kako je već rečeno u uvodu teksta, izloženi raznim vrstama ili pokušajima raznih vrsta prijevara. Slučajnim ili namjernim, izolovanim primjerima ili organiziranim (osmišljenim). U cijelom mozaiku tržišnih aktera, potrošači su zasigurno najizloženija i najranjivija skupina. Potencijalno mogu biti prevareni, oštećeni i/ili zakinuti od svakog drugog aktera u tržišnom procesu. I od proizvođača, i od dobavljača, i od marketara, i od trgovca - i to ne samo od trgovca kao kompanije - nego i od onog posljednjeg aktera u trgovačkom procesu kupoprodaje – blagajnika u prodavaonici!?! PROIZVOĐAČ potrošača može oštetiti u kvaliteti proizvoda, što je možda i najprisutniji a najnezapaženiji oblik tržišnih prijevara. DOBAVLJAČ u rokovima (pa često i u mjestu) isporuke. MARKETAR putem lažnih ili obmanjujućih ili "prenapuhanih" marketinških objava. TRGOVAC putem cijene, rabata, količinske isporuke, info i/ili reklamnih napisa... u konačnici, u finalnom trgovinskom/prodajnom koraku, od BLAGAJNIKA prilikom čina naplate kupljenog proizvoda kao i u postprodajnom procesu.

Kada govorimo o potencijalnoj prijevari potrošača i njihovoj zaštiti, donedavno je to bila uglavnom asocijacija na prijevare u trgovinama robama široke potrošnje... i radilo se o relativno "sitnim" prekršajima. Kako se tržište razvijalo, odnosno kako se razvijao sistem i mehanizam zaštite potrošača, "interes" svih u sistemu zaštite potrošača proširivao se na druga tržišno-trgovinska područja. Relativno brzo, potreba za zaštitom potrošača prenijela se i na područje trgovinom tehničkom opremom; na područje trgovinom u auto industriji (do prije 10-ak godina nije bilo ili su bili veoma rijetki slučajevi da proizvođač automobila sa tržišta, zbog neispravnosti, povuče nekoliko milijuna automobila); na tržište isporuke energenata ili, što je još češće, isporuke resursa za komunikaciju (telekomunikacije)... pa sve do "najosjetljivijih" područja: zdravstvo, socijalna politika, fizička i cyber zaštita... te, naposlijetku, zaštita od postupanja, krivog postupanja ili nepostupanja Države. Dakle, danas su pravnim regulama (na razini EU radi se o desetak Direktiva dok je u Hrvatskoj na snazi nekoliko desetaka zakona, odluka i pravilnika) obuhvaćena područja zdravlja i sigurnosti potrošača, zaštita ekonomskih interesa te pravna zaštita potrošača.


Bit će veoma zanimljivo vidjeti kako će se odvijati priča u vezi nedavno "slučajno" otkrivenih malverzacija u građenju kuća povratnika na ognjišta u Banovini, u Hrvatskoj, koje je gradila Država. Treba imati u vidu da su građani kojima je Država izgradila i poklonila stambene kuće bili, u kontekstu zaštite potrošača, ništa drugo do potrošači. Oni te kuće od Države nisu ot/kupili, ali ako se zna da i donacija predstavlja svojevrsni tržišni promet, tada i takav promet predstavlja temelj za postupanje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. Država može biti zadovoljna da niti jedna od smrtno stradalih žrtava u potresu nije nastradala u jednom od takvih šlampavo izgrađenih objekata.

I ovaj primjer, uz ostalo, govori koliko je neizmjerno važan proces pa samim time i Zakon o zaštiti potrošača. Dakle, kao civilizirano društvo došli smo, od toga da li nam je trgovac izvagao i prodao 1 kg ili 920 gr šećera, do toga da oni koji isporučuju robe i usluge na tržistu mogu biti odgovorni za zdravlje i živote ljudi - potrošača.


(SIMBOLIČNA) ISKUSTVA IZ PRAKSE

A koliko je materija i potreba za zaštitom potrošača sveprisutna i dinamična, može vam iz prve ruke, temeljem vlastitog iskustva, posvjedočiti i autor ovih redaka. Dakle, dinamičnost procesa zaštite potrošača ne ogleda se samo u učestalim promjenama zakona i pravilnika, kako je pisano u prvom dijelu teksta. Dinamičnost procesa i potrebe zaštite potrošača ogleda se prije svega u stvarnim prijevarnim pojavama ili pokušajima prijevara. Samo u periodu od nekoliko mjeseci autor ovih redaka imao je potrebu da se štiti (na sreću samostalno - bez angažiranja odvjetnika, pravobranitelja, potrošačkih udruga, medija...) od pokušaja prijevare od rent-a-car agencije – uspješno (!); zatim od telekomunikacijske tvrtke – uspješno (!); od komunalne tvrtke – uspješno (!); čak i od predsjednika zajednice stanara – uspješno (!); od bankarskog nemara - aktualno... Ako prihvatimo činjenicu da se samo jedan potrošač (autor ovih redaka) u periodu od nekoliko mjeseci uspio samostalno zaštititi nekoliko puta, tada je sasvim opravdano zapitati se i analizirati:

 • koliko je potrošača u periodu od, primjerice, godinu, trebalo zaštitu od pokušaja i/ili činjenja prijevara;

 • koliko je onih koji su se uspjeli (samostalno ili uz pomoć institucija) zaštititi;

 • koliko je onih koji u tome nisu uspjeli;

 • koliko je onih koji su bili svjesni prijevare i štete koju su pretrpjeli ali nisu ni pokušali nepravdu ispraviti te, naposlijetku,

 • koliko je onih koji nisu (bili) niti svjesni da su prevareni!?


Kako bi tek (zastrašujuće) bilo da nemamo Zakon o zaštiti potrošača, da nemamo institucije, udruge, nevladine organizacije, medije... Da li bi sve njih mogao nadomjestiti veći stupanj odgovornosti, društvo sa sveprisutnim moralnim vrednotama ili druge civilizacijske (građanske) vrijednosti, tema je za neke druge opservacije?!


 

POTPUNA ZAŠTITA POTROŠAČA

Zaštita potrošača bit će u potpunosti postignuta kada svi oni koji žive od potrošača, dakle proizvode te prodaju robe i usluge potrošačima, budu penalizirani – ne samo za nekvalitetnu isporuku usluga i isporuku nekvalitetnih proizvoda – nego i za potpunu neisporuku odnosno prekid isporuke. Primjera je mnogo: Oni se uglavnom zasnivaju na isporuci roba i usluga temeljem jednostranih ugovora ili temeljem unaprijed koncipiranih ugovora na koje potrošači nemaju i ne mogu imati utjecaja. Isporučitelji električne energije i energenata općenito, isporučitelji telekomunikacijskih usluga, isporučitelji bankarskih usluga, isporučitelji zdravstvenih usluga... Svi oni za isporučene usluge vrše obračune, uredno ispostavljaju račune i uglavnom ostvaruju više nego dobar prihod i profit. Međutim, kod prekida isporuke takvih usluga ili kod loše isporuke, a usljed čega potrošači-građani trpe štetu – često i vrlo veliku, nema penaliziranja!? Takve pojave zakoni čak niti ne poznaju. Pravno nisu tretirani. Tek kada se ovakva praksa promijeni u korist potrošača te istovremeno poveća odgovornost monopolista i oligopolista, zaštita potrošača bit će u potpunosti postignuta!


 


KVALITETA PROIZVODA, NAJSIGURNIJI NAČIN ZAŠTITE POTROŠAČA - SIMBOL KVALITETE

Do tada, vratimo se mi onim mjerama koje zasigurno i isprobano, kada govorimo o zaštiti potrošača, mogu dati i daju rezultate. Nedvojbeno, jedna od tih mjera je KVALITETA PROIZVODA! U cijelom poimanju kvalitete proizvoda, zasigurno ona koja direktno utječe na SIGURNOST i ZDRAVLJE POTROŠAČA treba imati prioritet, punu pozornost i potporu. Od svih proizvoda, svakako najrasprostranjeniji utjecaj na zdravlje potrošača ima prehrana odnosno prehrambeni proizvodi. Pored institucionalizirane kontrole proizvodnje i plasmana prehrambenih proizvoda (bila ona organizirana od samih proizvođača/distributera ili od države), imamo još neke vrlo efikasne načine kontrole kvalitete prehrambenih proizvoda. Jedan od njih je svakako i OZNAKA KVALITETE proizvoda. Trenutačno najaktualnija oznaka kvalitete odnosno najaktualniji Međunarodni program ocjenjivanja kvalitete i promocije najkvalitetnijih prehrambenih proizvoda „SIMBOL KVALITETE“, po svemu sudeći, zaslužit će i pridjev NAJKVALITETNIJI. Program je to koji je u „laboratorijama“ prominentne marketinške kuće PROMO GLOBAL, uz potporu Međunarodnog ekonomskog foruma PERSPEKTIVE i Svjetskog kongresa poduzetnika, nastajao više od jednu godinu (partneri Programa „SIMBOL KVALITETE“ su znanstveno-stručne i poslovno-marketinške institucije te organizacije i mediji iz oblasti: zdravlje i zdravstvo, poljoprivreda, prehrambena industrija i drugih komplementarnih oblasti). Program „SIMBOL KVALITETE“ definiran je na znanstvenim i stručnim principima te razrađen do u detalje. Program je to, sudeći po dostupnim informacijama i zacrtanim ciljevima, koji će proizvođačima te trgovcima najkvalitetnijih prehrambenih proizvoda omogućiti da se značajno istaknu i pozicioniraju u lidere kvalitete u prehrambenoj industriji. Koji će izgraditi očekivano povjerenje milijuna potrošača u prehrambene proizvode sa oznakom SIMBOL KVALITETE!


Međunarodni program ocjenjivanja kvalitete i promocije najkvalitetnijih prehrambenih proizvoda „SIMBOL KVALITETE“ ima za CILJ:

 • promociju zdravlja,

 • promociju značaja zdrave prehrane za zdravlje,

 • promociju kvalitetnih prehrambenih proizvoda i njihovu poslovnu afirmaciju na domaćem i inozemnom tržištu te, indirektno,

 • zaštitu potrošača,

 • promociju značaja kvalitete i sigurnosti prehrambenih proizvoda te

 • promociju i zagovaranje značaja pravilne prehrane za zdravlje.


Program „SIMBOL KVALITETE“ ima poslovno-marketinški, zdravstveni i sociološki karakter. Zbog ocjenjivanja te rangiranja (grupiranja) prijavljenih proizvoda po kvaliteti, Program ima i natjecateljski karakter. Natjecanje nije komparativnog karaktera te se proizvodi neće međusobno komparirati. Cilj natjecanja je ocjenjivanje kvalitete svih proizvoda te izdvajanje i nagrađivanje najboljih, odnosno odvajanje kvalitetnih od manje kvalitetnih i nekvalitetnih proizvoda. Program „SIMBOL KVALITETE“ odvija se dugoročno i u kontinuitetu.

Organizatori polaze od teze da je, u današnjem globaliziranom i tehnološki razvijenom svijetu, kada proizvodnja i ponuda višestruko nadmašuju potrebu i potražnju za prehrambenim proizvodima, glavni izazov koji se nameće proizvođačima prehrambenih proizvoda: Kako u mnoštvu istih i/ili sličnih proizvoda prodati vlastiti proizvod? Kako biti prepoznat, cijenjen i preferiran (k)od kupaca?


Jedini ispravan, a dugoročno održiv odgovor je: KVALITETOM PROIZVODA! Svi drugi marketing i brending elementi, poput: cijene, naziva, dizajna, ambalaže... prodaju proizvod kratkoročno. Jedino kvaliteta proizvoda garantira dugoročnu prodaju proizvoda i plasman do milijuna kupaca! Kako govorimo o prehrambenim proizvodima, dakle o proizvodima koje kupci konzumacijom unose u svoj organizam - a time čuvaju i unaprjeđuju ili narušavaju vlastito zdravlje – KVALITETA I SIGURNOST PROIZVODA IMAJU NEPROCJENJIV ZNAČAJ! Nedvojbeno, značajan je to doprinos i zaštiti potrošača.

Stoga, iz ugla građana – potrošača (dokazani) kvalitetni prehrambeni proizvodi će imati prednost i posebno mjesto u odabiru i konzumaciji prehrambenih proizvoda odnosno u ukupnoj životnoj prehrani, kako bi se vlastito zdravlje održalo, unaprijedilo i očuvalo.


Imajući sve prethodno u vidu, MISIJA Programa „SIMBOL KVALITETE“ je da, stručnim i objektivnim ocjenjivanjem kvalitete: identificira, nagradi, obilježi/označi, afirmira i promovira najkvalitetnije (pa samim time i najsigurnije) prehrambene proizvode koji nastaju i koji se nude potrošačima na području srednje i jugoistočne Europe, te da na taj način, poticanjem kupnje i konzumacije prehrambenih proizvoda sa znakom "Simbol kvalitete", doprinese unaprjeđenju zdravlja potrošača.


VIZIJA Programa „SIMBOL KVALITETE“ je: doprinijeti opstanku na tržištu samo potvrdjeno kvalitetnih i sigurnih prehrambenih proizvoda te dugoročno doprinositi boljem zdravlju i zaštiti od nekvalitete građana - potrošača!


CILJ Programa „SIMBOL KVALITETE“ je identificirati, označiti i promovirati što veći broj kvalitetnih prehrambenih proizvoda te im pružiti potporu u lakšem i bržem pronalaženju tržišnog puta do krajnjih potrošača. Time će se doprinijeti i zaštiti potrošača od nekvalitetnih proizvoda.


Proizvodi sa znakom „Simbol kvalitete“ u tome će pozicioniranju i odabiru zauzeti posebno mjesto.


Proizvodi koji će/mogu biti označeni oznakom „Simbol kvalitete“ pripadaju sljedećim GRUPAMA PROIZVODA:

1. Meso i mesne prerađevine, riba i plodovi mora

2. Jaja i proizvodi od jaja

3. Mlijeko i mliječne prerađevine

4. Žitarice i proizvodi od žitarica, brašno i proizvodi na bazi brašna

5. Voće, povrće i prerađevine od voća i povrća

6. Konditorski proizvodi i uživala (čokolada, keksi, sladoled, kava, čaj, vegeta, začini i sl.)

7. Voda, slaba bezalkoholna pića, energetski napitci

8. Vino, pivo i likeri (koji imaju do 22% alkohola)

9. Proizvodi bazne prehrambene industrije (šećer, škrob, ulja i masnoće)

10. Prehrambeni dijetetski proizvodi (funkcionalna hrana, dodaci prehrani, biljni pripravci, čajevi, gljive, alge i pčelinji proizvodi).


S posebnim razlogom treba naglasiti da proizvodi iz sljedećih grupa proizvoda neće moći konkurirati za oznaku „Simbol kvalitete“:

1. Duhan i proizvodi od duhana

2. Žestoka alkoholna pića (koja imaju više od 22% alkohola)

3. Lijekovi i

4. Gotova hrana (kakva se poslužuje u ugostiteljskim objektima).


Sudjelovanje u Programu „SIMBOL KVALITETE“ je: dobrovoljno i komercijalnog je karaktera. Broj proizvoda od pojedinačnog sudionika koji se prijavljuju za ocjenjivanje i natjecanje nije ograničen, ali je broj ukupnih proizvoda koji se mogu prijaviti/zaprimiti za ocjenjivanje i natjecanje ograničen je na 180 proizvoda.


Najkvalitetniji prehrambeni proizvodi bit će nagrađeni i označeni ZLATNOM, SREBRNOM i/ili BRONČANOM medaljom, (prijelaznim) peharima „ŠAMPION KVALITETE“ te posebnim plaketama. Medalje i propratni akti, kako bi kvalitetni proizvodi bili što prepoznatljiviji i što bliži potrošačima, bit će ispisani opciono na 8 odnosno na 11 jezika.


U Programu „SIMBOL KVALITETE“ sudjeluju svi proizvođači i „vlasnici“ prehrambenih proizvoda sa područja srednje i jugoistočne Europe i to: (a) gospodarska/trgovačka društva – proizvođači, (b) gospodarska/trgovačka društva – trgovci (trgovački lanci i sve druge vrste trgovina), (c) obiteljska poljoprivredna gospodarstva, (d) obrtnici, (e) zadruge te (f) udruge i savezi.

Zastupnici (gospodarska/trgovačka društva – trgovci te zadruge, udruge i savezi) mogu prijaviti i vlastite privatne marke/proizvode ali i marke/proizvode principala (proizvođač proizvoda - vlasnik marke/brenda). Podržavatelji Programa (partneri, pokrovitelji, sponzori...) ne mogu biti sudionici/natjecatelji.


Ocjenjivanje kvalitete prehrambenih proizvoda vrše članovi posebne Stručne komisije koju imenuje Znanstveno-stručni savjet Projekta i Programa „SIMBOL KVALITETE“.


 

Kvaliteta prijavljenih proizvoda ocjenjuje se:

 • Na temelju posebnih stručnih kriterija koje je verificirao Znanstveno-stručni savjet Projekta i Programa „SIMBOL KVALITETE“.

 • Organoleptičkom metodom (kušanjem proizvoda) i na druge prikladne - uobičajene načine koje će predložiti i verificirati Znanstveno-stručni savjet Projekta i Stručna komisija. Pri ocjenjivanju, uzet će se u obzir, u potpunosti ili djelomično, sve grupe atributa kvalitete: senzorni/organoleptički, fizikalno-kemijski (sastav i tekstura proizvoda), mikrobiološki te tehnološki, nutritivni, dijetetski, zdravstveni, etnički i dr. Organizator određuje grupe u kojima se obavljaju takve analize, vrstu i obim analiza, kao i referentne laboratorije, na prijedlog Znanstveno-stručnog savjeta.

 • Na načelima: stručnosti, objektivnosti, nepristranosti, profesionalnosti i transparentnosti.

 • Samostalno - fizički i komunikacijski odvojeni jedni od drugih, bez prava na medjusobnu komunikaciju u periodu ocjenjivanja proizvoda.

 • U jedinstvenom vremenskom intervalu od 24 do maksimalno 96 sati.

 • Svaki član Komisije svoj Zapisnik predaje na uvid, analizu i zbrajanje ocjena (te izračun prosjeka) Tajništvu Programa „SIMBOL KVALITETE“, nakon čega Tajništvo sačinjava Izvješće o ocjenjivanju kvalitete kojega podnosi na uvid i daljnje postupanje Znanstveno-stručnom savjetu projekta.

 • Odluku o proglašenju rezultata ocjenjivanja kvalitete prijavljenih prehrambenih proizvoda za konkretnu godinu donosi Znanstveno-stručni savjet projekta.

 • Odlukom o proglašenju rezultata ocjenjivanja bit će obuhvaćeni samo sudionici i proizvodi koji po kvaliteti budu razvrstani u I, II i III grupu odnosno koji po broju bodova osvoje jednu od medalja (zlatnu, srebrnu i/ili brončanu). Ovi proizvodi dobijaju status odnosno naziv kvalitetniji proizvodi. Sudionici i proizvodi koji po kvaliteti ne budu razvrstani u I, II i III grupu odnosno koji po broju bodova ne osvoje niti jednu od medalja i budu svrstani u tzv. grupu manje kvalitetni proizvodi neće biti komentirani u Odluci niti u ukupnoj komunikaciji tijela Projekta / Programa sa javnošću - kako bi se unaprijed zaštitio integritet onih sudionika i proizvoda koji u konačnici budu razvrstani u grupu „manje kvalitetni proizvodi“.

 • Sudionici se „pravnim lijekom“ u Odluci savjetuju da eventualnu žalbu na rezultate ocjenjivanja dostave Žalbenom vijeću u roku od tri dana od dana prijema Odluke.

 

MARKETING

Prijavljeni prehrambeni proizvodi najvišeg kvaliteta biti će:


 • Proglašeni za kvalitetne proizvode u konkretnoj grupi proizvoda, u konkretnoj godini, na način da će popis kvalitetnih proizvoda i njihovih proizvođača biti prezentiran: sudionicima u Programu „SIMBOL KVALITETE“, medijima, velikim trgovačkim lancima i trgovinama, lancu HORECA, stručnoj i poslovnoj javnosti...


 • Od kvalitetnih proizvoda bit će izdvojeni proizvodi koji su dobili zlatnu medalju i oni stječu status: Najkvalitetniji proizvodi. Kako oni zaslužuju zapaženije predstavljanje javnosti, jedna od aktivnosti će biti i mini medijska kampanja koja će biti realizirana: putem novinskih oglasa u čitanijim dnevnim novinama kroz koje će biti predstavljeni Najkvalitetniji proizvodi, putem društvenih mreža odnosno konkretnih web portala te predstavljanjem 12 mjeseci na web stranici Programa „SIMBOL KVALITETE“.


 • Nagradjeni ZLATNOM, SREBRNOM i/ili BRONČANOM medaljom. Broj medalja koje se dodjeljuju nije ograničen. Također, u jednoj grupi proizvoda može se dodijeliti više istovjetnih medalja (zlatnih, srebrnih, brončanih). Medalje se dodjeljuju na posebnoj svečanosti i u posebnim programima u Hrvatskoj. Sudionici koji osvoje najviše bodova/zvjezdica u svakoj od 10 grupa proizvoda dobijaju status i prijelazni pehar „ŠAMPION KVALITETE“ u konkretnoj grupi proizvoda i za konkretnu godinu, dok Sudionik koji osvoji najviše bodova/zvjezdica u ukupnom natjecanju (zbir bodova u svih 10 grupa proizvoda) dobija status i prijelazni pehar „VELIKI ŠAMPION KVALITETE“ za konkretnu godinu (pri čemu zlatna medalja nosi 3 zvjezdice, srebrna medalja nosi 2 zvjezdice a brončana medalja nosi 1 zvjezdicu). Prijelazni pehari (VELIKI) ŠAMPION KVALITETE dobijaju sudionici (a ne proizvodi) koji su prijavili proizvode za natjecanje te se dobijene nagrade i priznanja u obliku pehara smatraju nagradom za najkvalitetniju (najnagrađivaniju) paletu/grupu proizvoda.


 • Pojedinim proizvodima, paletama proizvoda, proizvođačima, tehnolozima i drugima zaslužnim, bit će dodijeljene i POSEBNE PLAKETE te ZAHVALNICE.


 • Predstavljeni na Znanstveno-stručnoj i poslovnoj konferenciji "Poljoprivreda u 21. stoljeću, kvaliteta i sigurnost prehrambenih proizvoda i zdravlje potrošača".


 • Predstavljeni na posebnoj Sajamskoj izložbi „Prehrana i zdravlje“.


 • Predstavljeni na Svečanosti proglašenja najkvalitetnijih prehrambenih proizvoda uz dodjelu medalja „Simbol kvalitete“ i prijelaznog pehara „Šampion kvalitete“.


 • Uvršteni za sudjelovanje u Programu ocjenjivanja, nagrađivanja i promoviranja marketing i brending elemenata „PROMO XXI“.


 • Predstavljeni u posebnom katalogu „SIMBOL KVALITETE“.


 • Uz prethodno, svi sudionici stječu pravo da dobijenu medalju i logo „SIMBOL KVALITETE“ apliciraju na svoje proizvode i ambalažu te na promo materijale i korporativne medije, kao i da logo i osvojeni status, kao i prijelazni pehar (VELIKI) ŠAMPION KVALITETE, neograničeno koriste u drugim promidžbenim materijalima i akcijama: u TV spotovima, u radijskim džinglovima, na web portalima, na prezentacijama i konferencijama, na sajmovima, u medijskim kampanjama, u prodajnim pregovorima i prezentacijama...


Cilj marketinga Programa „SIMBOL KVALITETE“ je: na što direktniji i vidljiviji način predstaviti potrošačima kvalitetene prehrambene proizvode kako bi oni u konzumaciji potrošača bili potencirani, čime će se indirektno doprinijeti zaštiti potrošača od nekvalitetnih proizvoda.

Ostaje nam za vidjeti koliko će Program „SIMBOL KVALITETE“ indirektno doprinijeti zaštiti potrošača, ali – što je mnogo važnije - nadati se i dugoročno raditi na tome da će veći stupanj odgovornosti, izgradnja društva sa sveprisutnim moralnim vrednotama i druge građanske vrijednosti, u prvom planu imati potrošača i njegovu zaštitu od nekvalitete i prijevarnih radnji.


 

¹ Vinko M. Ćuro prisutan je, u svojstvu poduzetnika, u odnosima trgovac-potrošač dulje od tri desetljeća. Sa pojmom zaštite potrošača i brojnima vezanih uz njega susretao se, kako u teoriji tako i u praksi, veoma često. Brojni su projekti i aktivnosti koje je inicirao i provodio koji su direktno ili indirektno posvećeni tržišnim odnosima i zaštiti potrošača

 


Kraj teksta, 11 / 19.02.2021.

5 views0 comments

Comments


bottom of page