top of page
instagram_profile_image.png

FOTO / VIDEO / GRAFIČKI VIZUALI

Poduzetnički kamp za mlade LIDERI SUTRAŠNJICE čine: višednevna predavanja i trening za mlade za uspješan poduzetnički život, kao i brojni društveni sadržaji, u cilju kvalitetne edukacije i socijalizacije mladih u životnoj dobi od 12 do 30 godina.

Poduzetnički kamp za mlade LIDERI SUTRAŠNJICE čine: višednevna predavanja i trening za mlade za uspješan poduzetnički život, kao i brojni društveni sadržaji, u cilju kvalitetne edukacije i socijalizacije mladih u životnoj dobi od 12 do 30 godina.

Poduzetnički kamp za mlade LIDERI SUTRAŠNJICE čine: višednevna predavanja i trening za mlade za uspješan poduzetnički život, kao i brojni društveni sadržaji, u cilju kvalitetne edukacije i socijalizacije mladih u životnoj dobi od 12 do 30 godina.

Poduzetnički kamp za mlade LIDERI SUTRAŠNJICE čine: višednevna predavanja i trening za mlade za uspješan poduzetnički život, kao i brojni društveni sadržaji, u cilju kvalitetne edukacije i socijalizacije mladih u životnoj dobi od 12 do 30 godina.

bottom of page