top of page

prof. dr. sc. Davor Pavuna

Švicarska

predsjednik Međunarodnog komiteta za izbor najboljih investicija za održivi razvoj u srednjoj i jugoistočnoj Europi „INVESTICIJA ZA ČOVJEKA“ (Švicarska)


Nakon 5. gimnazije u Zagrebu, diplomirao je fiziku na PMF-u (1977), te doktorirao u Engleskoj (1982) na temi o elektronskim svojstvima novih materijala. Nakon kraćeg boravka u USA, Australiji i Francuskoj, od 1986. je na Švicarskom Federalnom Institutu za Tehnologiju u Lausanne-i (EPFL). Voditelj grupe za supravodljivost, profesor, ravnatelj Centra za nove elektronske materijale (CREAM 2008-17). Objavio je preko dvjesto CC radova, održao preko stotinu pozvanih predavanja u najboljim svjetskim institutima, predsjedavao 35 konferencija i 7 ljetnih škola.


Strateški savjetnik brojnih korporacija i vladinih agencija po svijetu. Royal Society award (1982), Joliot-Curie (1986), te odličje Danice Hrvatske s likom Nikole Tesle (2006). Predsjednik Zaklade Teslin Svijet (2015 - danas).


Predsjednik je Međunarodnog komiteta za izbor najboljih investicija za održivi razvoj u srednjoj i jugoistočnoj Europi „INVESTICIJA ZA ČOVJEKA“.

prof. dr. sc. Davor Pavuna
bottom of page