top of page
a3-poster-1296448.png

O nama

Osnovani smo u prošlom stoljeću, 01.12.1989. godine. Od tada do danas neprekidno radimo, i nismo se umorili. U vrijeme osnivanja bili smo prva ili jedna od vrlo rijetkih agencija za marketing (kulturu i turizam) u bivšoj državi Jugoslaviji, u privatnom vlasništvu.


U proteklom periodu, duljem od tri desetljeća, realizirali smo više od 400 marketinških projekata koji su predstavljeni i/ili realizirani u preko 70 gradova u više od 20 zemalja svijeta.

U projektima je sudjelovalo od nekoliko desetaka do 2.500 sudionika.

Sukladno dugoročnom planu razvoja, na 30-godišnjicu uspješnog poslovanja, od 2019. godine, Međunarodni ekonomski forum (MEF) „PERSPEKTIVE“ i Mreža mladih poduzetnika (MMP) "4E - EKONOMIJA, ENERGIJA, EKOLOGIJA, EUROPA 2050" - kao nevladine i neprofitne organizacije, te „PROMO GLOBAL“ - kao profitno gospodarsko društvo za marketing i poslovne usluge, djeluju kao vrstan spoj znanstveno-stručnog i tržišno komercijalnog rada. Na tržištu smo prepoznati i pod neformalnim nazivom: PROMO International Grupa.


Od samih početaka, MISIJA svih naših projekata je promocija nove ekonomije, uz revitalizaciju suvremene ekonomske misli, te promocija značaja i kulture poduzetništva. Ostvarujući našu misiju, na najkvalitetniji način doprinosimo razvoju ekonomije i poduzetništva u regionu.

 

Također, zalažemo se za nepobitan stav da je poduzetništvo od presudne važnosti za razvoj društva jer ono stvara novu vrijednost, neostvarivu bez osigurane slobode djelovanja. Da bi se razvijalo, poduzetništvu odgovara uređeno i stabilno okružje. Socijalni mir i pravda, upućenost na pravednu raspodjelu, koja ne narušava osnovne odnose u primarnoj djelatnosti, ciljevi su koje zagovaramo i kojima svaki poduzetnik treba težiti. Podjednako podstičemo i promoviramo težnje poduzetnika u uspostavljanju uređenih i uzajamno podstičućih odnosa sa zajednicom u okviru koje razvijaju svoju djelatnost. Stoga, kroz naše projekte rado promoviramo činjenicu da poduzetništvo treba biti osjetljivo prema okolišu i na probleme društvene zajednice u kojoj djeluje te se truditi da doprinese njihovom razrješenju prema visokim standardima društvene odgovornosti. Također, asocijativno udruživanje poduzetnika smatramo vrlo korisnim te ga snažno zagovaramo i podstičemo vlastitim primjerom. Članice smo većeg broja različitih asocijacija.

 

I danas, koristeći rijetko bogato iskustvo koje je stečeno kroz osmišljavanje i realizaciju nekoliko stotina složenih i kreativnih projekata u desetljećima iza nas, OSMIŠLJAVAMO I REALIZIRAMO VLASTITE PROJEKTE utemeljene na teorijskom ali i znanstveno-empirijskom istraživanju.

Samo u iznimno rijetkim i posebnim okolnostima pružamo direktne marketinške USLUGE dugogodišnjim klijentima i partnerima (popis usluga za koje smo specijalizirani možete vidjeti ovdje).

U najkraćem, možemo reći da je djelatnost MEF PERSPEKTIVE, MMP 4E i PROMO GLOBAL: MARKETING, MENADŽMENT i ORGANIZACIJA.

Projekte realiziramo kroz: kreiranje i realizaciju posebnih marketinških projekata, kreiranje i organizaciju kongresnih aktivnosti i raznih posebnih stručnih događanja na visokoj razini, edukaciju, organizaciju izložbi i sajmova te nakladničku djelatnost.


Specijalizirani smo za: kreiranje marketinških strategija, planova i kampanja; upravljanje marketinškim procesima; planiranje i vođenje složenih organizacijskih procesa; krizno upravljanje i krizno komuniciranje; učinkovit rad u kriznim situacijama; upravljanje multidisciplinarnim timovima, uključujući educiranje; efikasno upravljanje istovremeno većim brojem timova i većim brojem poslovnih procesa; precizne analitičke aktivnosti; kreiranje i provođenje mjera unaprjeđenja prodaje; nomotehniku; copywriting...

Kroz projekte koje realiziramo, prisutni smo u skoro svim gospodarskim i društvenim oblastima te uključujemo sve kategorije ljudi (ekonomija, poduzetništvo, edukacija, turizam, poljoprivreda, kvaliteta i sigurnost prehrambenih proizvoda, zdravlje i zdrav život, graditeljstvo, ekologija i energija, kultura, sport, mladi...).

Naša snaga, inspiracija i motivacija izviru iz naših dominantnih osobina bez kojih (niti jedno) poduzetništvo ne može: znanja, iskustva, upornosti, napornog rada, odgovornosti, kreativnosti, osobnog zadovoljstva i strasti.

Obradovani smo saznanjem da naši projekti pružaju doprinos u svih 17 Globalnih ciljeva za održivi razvoj ( Sustainable Development Goals – SDG ) koje su u okviru Programa globalnog razvoja do 2030. (Agenda 2030), na konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanoj u New Yorku 2015., usvojili 150 svjetskih čelnika https://www.un.org/sustainabledevelopment/

 • Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima.

Pogledajte naše stavove o tome.

 

 • Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu.

Pogledajte naše projekte: SIMBOL KVALITETE , HRANA I ZDRAVLJE te Međunarodna znanstveno-stručna i poslovna konferencija "Poljoprivreda u 21. stoljeću, kvaliteta i sigurnost prehrambenih proizvoda i zdravlje potrošača".

 

 

 • Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja.

Pogledajte naše projekte LIDERI SUTRAŠNJICE , PODUZETNIČKA AKADEMIJA , PROSPERITET i konferenciju GRAND EXPO - Kvalitetno obrazovanje za tržište rada – koliko razvoj i uspješno poslovanje ovise o ljudskim resursima!? 

 

 • Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke.

Kod nas je u prosjeku ANGAŽIRANO 70% ŽENA, na svim pozicijama, od rukovodećih do izvršnih. Iz iskustva znamo da su žene odgovornije i fleksibilnije za suradnju.

 

 • Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve.

Pogledajte naš Projekt FESTIVAL VODE.

 

 • Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve.

Pogledajte naš Projekt - konferenciju GRAND EXPO - Energetski izazovi, zelena energija i obnovljivi izvori energije.

 

 • Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve.

Pogledajte naše stavove o tome i naš Projekt BURZA RADA „PERSPEKTIVE“.

 

 • Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost.

Pogledajte naš Projekt GLOBALLOCAL – proaktivne poduzetne zajednice kreiraju povoljan poduzetnički ekosistem i konferenciju GRAND EXPO - Uređenje prostora i komunalne infrastrukture u funkciji ekologije i humane urbanizacije.

 

 • Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država.

Pogledajte naš Projekt SVJETSKI KONGRES PODUZETNIKA - „PODUZETNIŠTVO: Ljudi. Suradnja. Razvoj. Sigurnost.“.

 

 • Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim.

Pogledajte naš Projekt INVESTICIJE ZA ČOVJEKA i konferenciju GRAND EXPO - Uređenje prostora i komunalne usluge u funkciji ekologije i humane urbanizacije.

 

 • Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje.

Pogledajte naš Projekt HRANA I ZDRAVLJE.

 

 • Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica. Pogledajte naš Projekt SAVJEST ČOVJEČANSTVA (iz 1992. godine!).

 

 • Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj. Pogledajte naš Projekt PUTUJMO HRVATSKOm.

 

 • Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti.

Pogledajte naš Projekt - konferenciju GRAND EXPO - Šume, drvna industrija i industrija proizvodnje namještaja – stanje, mogućnosti i novi razvojni izazovi.

 

 • Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama. Pogledajte naše stavove o tome.

 

Sve naše aktualne projekte i aktivnosti u periodu 2022. - 2025. možete vidjeti ovdje.

Naše glavno sjedište je u Zagrebu (Croatia), dok aktivnosti na širem tržištu Srednje i Jugoistočne Europe pokrivamo uredima i/ili suradnicima koji su locirani u desetak zemalja Srednje i Jugoistočne Europe. Naš najveći tim u jednome periodu, realizirajući jedan projekt, brojao je više od 420 članova.


Umjesto da ocjenjujemo sami sebe, na temelju svega rečenog učinite to Vi! (Pr)ocijenite sami da li smo lider u našemu području djelovanja?!

Gdje se vidimo na našu 50-godišnjicu, 2039. godine?

Bit ćemo tu, kao mikro kotačić u ekstremno globaliziranom ekonomskom svijetu. The Beatlesi, Tom Jones i Oliver Dragojević još uvijek će se slušati. Julia Roberts će (konačno) preuzeti glumački primat od Marilyn Monroe. Još uvijek ćemo u sjetnim noćima recitirati Šerbedžijinu „Ne daj se Ines“. Nogomet neće biti popularan kao danas. Putovanja na mjesec bit će dio naše svakodnevice, istina samo za one imućnije. Naš osnivač će imati 73 godine.
U pozitivnom smislu: U jedinstvenom geografskom prostoru koji neće imati granice kakve danas poznajemo (riječ "passport" neće postojati) te u ekološki (pr)očišćenom planetu.

U negativnom smislu: U prostoru gdje će dominirati ekstremno bogati te gdje će ljudi, zbog socijalnih razlika i dominantnih tehnologija, biti mnogo više otuđeni jedni od drugih.

BROJKE U 2022.

Godine postojanja: 33
Broj realiziranih projekata: 432
Broj sudionika u projektima - tvrtki i organizacija: 49.680
Broj sudionika u projektima - ljudi: 124.200
Broj  angažiranih suradnika u projektima: 25.920
Broj zemalja u kojima su projekti realizirani i/ili promovirani: 23
Broj gradova u kojima su projekti realizirani i/ili promovirani: 74

Naše usluge do sada je koristilo 49.680 tvrtki i organizacija iz 27 zemalja (Albanija, Austrija, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Italija, Kosovo, Mađarska, Moldavija, Nizozemska, Njemačka, Pakistan, Poljska, Rumunjska, Rusija, Sjeverna Makedonija, SAD, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švicarska, Turska, Ukrajina).

 

Neke od njih su:
 

bottom of page