top of page
hands-g6013efae4_1920.jpg
MREŽA MLADIH PODUZETNIKA
(MMP)
SREDNJE I JUGOISTOČNE EUROPE “4E – EKONOMIJA, ENERGIJA, EKOLOGIJA, EUROPA 2050”

Poduzetništvo među mladima na polju ekonomije, energije, ekologije, a u kontekstu razvoja EU i EU 

integracija, prepoznato je kao potencijal te pretočeno u projekt i inicijativu koja će biti realizirana, 

počevši od 2016., s vizijom do 2050. godine.

 

Ideja je da se kreira mreža mladih poduzetnika – dominantno u četiri navedene oblasti, te time stvori

sinergija poduzetničke energije, promovirajući i zagovarajući nove biznis mogućnosti kroz

integraciju, međusobno upoznavanje i zajednički rad, što je osobito važno kada se uzme u obzir

konkurentnost novih biznisa na širem tržištu kao što je europsko.

 

4E ima za cilj da se u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi formira široka mreža mladih poduzetnika 4E i

kroz aktivno uključivanje sveučilišta koja promoviraju i prakticiraju razvoj poduzetništva. Mreža

mladih poduzetnika podrazumijeva pokretanje ideje 4E na nacionalnim nivoima u 20-ak zemalja, u

suradnji sa mladim poduzetnicima, kroz formiranje 4E inicijative u svakoj od njih.

Na taj način stvorit će se osnova za budući rad i suradnju, kao i poseban panel koji će na Regionalnom

samitu poduzetnika „300 NAJBOLJIH“, u godinama pred nama, promovirati teme i interese mladih 

poduzetnika 4E te otvoriti prostor za predstavljanje ideja i vizija mladih koji su se odlučili 

pokrenuti sopstveni biznis, kao i iskustava onih koji već imaju prepoznatljive poduzetničke 

rezultate. 

Također, rad i interesi 4E posebno će doći do izražaja na Svjetskom kongresu poduzetnika.

bottom of page