top of page

prof. dr. Velimir Srića

Hrvatska

predsjednik Programskog odbora Međunarodnog ekonomskog foruma PERSPEKTIVE (Hrvatska)


Redovni profesor managementa i informatičke tehnologije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; bio je gostujući profesor na UCLA (University of California at Los Angeles), na IEDC (International Executive Development Center), Bled, Slovenija te na sveučilištu People's Renmin University of China, Peking, Kina - danas na visokim učilištima u Rijeci, Splitu, Osijeku, Puli, Sarajevu, Mariboru, Grazu. Objavio je pedeset znanstvenih i stručnih knjiga.


Bio je član Vlade Republike Hrvatske kao ministar za znanost, tehnologiju i informatiku; Predsjednik je Radne skupine Predsjednika RH za strategiju informatizacije Hrvatske. Konzultant je iz menedžmenta i informatike u niz hrvatskih i međunarodnih tvrtki (Coca Cola, Ericsson Nikola Tesla, Riviera holding, LURA, INA, Agrokor, SRC.SI, NLB, Krka, Gorenje, PBZ itd.).


Programski je direktor DELFIN-a (Developing Effective Leadership For INnovation) - konzultantske tvrtke za razvoj menedžmenta, Zagreb. Ekspert je Svjetske banke za Change Management. Predsjednik je Programskog odbora MEF PERSPEKTIVE.

prof. dr. Velimir Srića
bottom of page