top of page
image002-2.png

KNJIGA "MARKETING U KONGRESNO-SAJAMSKOJ INDUSTRIJI" ( MUKSI )

„Autor je na vrlo vješt način iskoristio svoje bogato poduzetničko i menadžersko iskustvo, te, spojivši ga na osebujan način sa vlastitom kreativnošću i znanjem iz područja ekonomije i marketinga, napravio vrlo zanimljivo gradivo za buduće generacije. Knjiga „Marketingu kongresno-sajamskoj industriji" namijenjena je prevashodno, kako organizatorima sajamskih priredbi i manifestacija, tako i sudionicima sajmova. Knjiga obiluje korisnim savjetima kako pripremiti, organizirati i realizirati sajamsku manifestaciju ali i sudjelovanje u njoj.

 

Gledajući iz ugla šire društvene zajednice, u kontekstu težnji za gospodarskim i društvenim razvojem, vrijednost knjige ogleda se u činjenici da nedvojbeno ukazuje na značaj kongresno-sajamske industrije u ekonomskom i društvenom razvoju, na mogućnosti koje ovaj kompleksni marketing instrument pruža, prije svih gospodarskim organizacijama za tržišno pozicioniranje i konačan poslovni uspjeh.

 

Stoga, za nadati se, da će ovo djelo doprinijeti boljem razumijevanju svih mogućnosti koje danas ali i u budućnosti, gospodarskom i društvenom razvoju, pruža kongresno-sajamska industrija“.

 

Akademik prof. dr Boris Tihi,

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Sarajevu; Akademija znanosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH

Izvod iz recenzije I. izdanja knjige, 2014.

 

„Zahvaljujući spoznajama koje je autor Vinko Ćuro stekao svojim dugogodišnjim radom u sajamskom poslovnom svijetu, knjiga „Marketing u kongresno-sajamskoj industriji" je obuhvatila sve detalje sajamsko-kongresnih poslovnih procesa iznoseći ih pred čitatelja na razumljiv, vrlo zanimljiv i lako čitljiv način.

 

„Marketing u kongresno-sajamskoj industriji" je vrlo vrijedan izvor znanja naročito za: sajamske organizatore, male i srednje poduzetnike, menadžere, potporne institucije za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, obrazovne institucije i ostalu stručnu javnost, kojima omogućava sagledavanje i razumijevanje te dataljan uvid u sve faktore specifične sajamske i kongresne industrije. Činjenica je da sajamski nastupi za izlagače zahtijevaju značajna sredstva, međutim kolega Ćuro je uspio usmjeriti čitatelja na zaključak da su sajmovi ipak najefikasniji marketinški instrument i da ih treba tretirati kao investiciju, a ne kao jednokratni trošak.

 

Kroz knjigu „Marketingu kongresno-sajamskoj industriji", autor Vinko Ćuro uspio je dati obol svojem dugogodišnjem radu u sajamskoj struci i svoje znanje nesebično podijeliti sa svim stručnim i poslovnim subjektima te budućim generacijama kojima će ova knjiga poslužiti kao izvor znanja i doprinijeti opstanku na kaotičnoj tržišno-gospodarskoj sceni“.

 

Mag. oec Vesna Cvitanović,

Zagrebački velesajam; Veleučilište „VERN", Zagreb, Hrvatska

Izvod iz recenzije I. izdanja knjige, 2014.

Sekcije

bottom of page