top of page

Galerija vizuala

Prema uputama koje sam dobio, sastavio sam i galeriju vizuala. Ovdje se mogu dodati fotografije i videozapisi koji će se zajedno prikazati kao jedna velika galerija. Ovo su trenutno samo primjeri fotografija.

bottom of page