top of page
Image by Sunder Muthukumaran

PROJEKT PROMOCIJE ZDRAVLJA, ZNAČAJA ZDRAVE PREHRANE TE KVALITETE I SIGURNOSTI PREHRAMBENIH PROIZVODA

CILJEVI Projekta promocije zdravlja, značaja zdrave prehrane i kvalitete prehrambenih proizvoda su: promocija zdravlja, promocija značaja zdrave prehrane za zdravlje, promocija prehrambenih proizvoda i značaja kvalitete prehrambenih proizvoda, kao i promocija i zagovaranje značaja pravilne prehrane za zdravlje.

 

Slijedom posvećenosti i poslovno-programskog opredjeljenja da zagovaramo i promoviramo zdravlje i zdrav način života, a uvažavajući u tome kontekstu važnost zdrave prehrane i kvalitetu prehrambenih proizvoda, te imajući u vidu prihvaćenost Programa „Zdrav život za kreativnije poduzetništvo“, Društvo „PROMO GLOBAL“ je, sa partnerima, uspostavilo Projekt promocije zdravlja, značaja zdrave prehrane i kvalitete prehrambenih proizvoda.

 

Projekt se odvija dugoročno, u kontinuitetu. Sastoji od više komplementarnih aktivnosti odnosno konkretnih Programa i to:

  • Program ocjenjivanja kvalitete i promocije najkvalitetnijih prehrambenih proizvoda „SIMBOL KVALITETE“

  • Znanstveno-stručna i poslovna konferencija "POLJOPRIVREDA U 21. STOLJEĆU, KVALITETA PREHRAMBENIH PROIZVODA I VAŠE ZDRAVLJE"

  • Sajamska izložba „PREHRANA I ZDRAVLJE“   

  • Program „ZDRAV ŽIVOT ZA KREATIVNIJE PODUZETNIŠTVO“

bottom of page