top of page
Putujmo-Hrvatskom-logo,-dva-reda,-crveni-kvadratići.png

Foto / video / vizuali

Misija Projekta PUTUJMO HRVATSKOm je promocija i unaprjeđenje receptivnog turizma u Hrvatskoj. Projekt je uspostavljen 2016. godine i želi umjerenom – kontinuiranom kampanjom postepeno doprinositi povećanju korištenja hrvatskih turističkih destinacija, a pri tome, promovirati hrvatsku kulturnu i turističku baštinu.

bottom of page