top of page
Simbol-kvalitete-logo-u-grupi---B,-HR.png

MEĐUNARODNI PROGRAM OCJENJIVANJA KVALITETE I PROMOCIJE NAJKVALITETNIJIH PREHRAMBENIH PROIZVODA „SIMBOL KVALITETE“

CILJ Programa ocjenjivanja kvalitete i promocije najkvalitetnijih prehrambenih proizvoda „SIMBOL KVALITETE“ je identificirati, označiti i promovirati najkvalitetnije prehrambene proizvode te im pružiti potporu u lakšem i bržem pronalaženju tržišnog puta do krajnjih potrošača.

 

VIZIJA Programa „SIMBOL KVALITETE“ je: doprinijeti opstanku na tržištu samo potvrdjeno kvalitetnih prehrambenih proizvoda te dugoročno doprinositi boljem zdravlju građana - potrošača!

 

MISIJA Programa „SIMBOL KVALITETE“ je da, stručnim i objektivnim ocjenjivanjem kvalitete: identificira, nagradi (obilježi), afirmira i promovira najkvalitetnije prehrambene proizvode koji nastaju i koji se nude potrošačima na području Srednje i Jugoistočne Europe, te da na taj način, poticanjem kupnje i konzumacije prehrambenih proizvoda sa znakom "Simbol kvalitete", doprinese unaprjeđenju zdravlja potrošača.

 

Program „SIMBOL KVALITETE“ ima zdravstveni, marketinški i sociološki karakter. Partneri Programa su znanstveno-obrazovne i stručne institucije, marketinške organizacije te organizacije i mediji iz oblasti: zdravlje i zdravstvo, poljoprivreda, prehrambena industrija kao i drugih komplementarnih oblasti.

 

Nagrade i medalje za najkvalitetnije prehrambene proizvode „SIMBOL KVALITETE“ dodjeljuju se od 2022. godine.

Sekcije

bottom of page